PFRON uruchamia na Podkarpaciu Centrum Informacyjno-Doradcze

Od 1 września przy każdym Oddziale Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) uruchomiono Centra Informacyjno-Doradcze dla Osób z Niepełnosprawnościami.
Zapraszamy do kontaktu z #CIDON przy Oddziale Podkarpackim – tel. 17 283 93 07
Przypominamy Wam również, iż #FundacjaRafałaWilka także udziela wsparcia dla podopiecznych poprzez #MenadżerRehabilitacji w zakresie:
➡ organizacji procesu rehabilitacji poszpitalnej,
➡ udzielania informacji na temat źródeł finansowania potrzeb,
➡ procedur związanych z uzyskaniem dofinansowania do zakupu sprzętu lub likwidacji barier architektonicznych,
➡ dopasowania sprzętu ortopedycznego,
➡ likwidacji barier architektonicznych.
Potrzebujesz wsparcia w tym zakresie? Zapraszamy do kontaktu:
📞 (+48) 518 18 18 14
💻 biuro@fundacjarafalawilka.pl