DOKUMENTY

Statut Fundacji Rafała Wilka „Sport Jest Jeden”

Porozumienie pomiędzy fundacją, a beneficjentem

Wydrukuj, wypełnij i prześlij na nasz adres

Regulamin subkonta

Zapoznaj się i wypełniony dokument prześlij do nas

Dyspozycja wypłaty środków z konta

Wypełnij ten dokument i prześlij do nas wraz z oryginałem rachunku – jeżeli chcesz otrzymać zwrot poniesionych kosztów na swój rachunek bankowy

Dyspozycja przelewu środków z konta

Wypełnij ten dokument i prześlij do nas wraz z oryginałem rachunku – jeżeli chcesz żebyśmy przelali środki z konta Fundacji bezpośrednio na rachunek firmy wskazanej w rachunku (np. kliniki rehabilitacyjnej, sklepu ortopedycznego, firmy protetycznej)

Regulamin korzystania z pomocy psychologicznej

Jeżeli jesteś już podopiecznym naszej fundacji i potrzebujesz wsparcia psychologa, zapoznaj się z Regulaminem korzystania z pomocy psychologicznej, a następnie poproś o takie wsparcie poprzez formularz kontaktowy lub wysyłając maila na adres biuro@fundacjarafalawilka.pl